Privacy verklaring

Privacyverklaring Herman Schoenen B.V.

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Dit is privacygevoelige informatie en daarom staat een zorgvuldige omgang en beveiliging hiervan bij ons hoog in het vaandel. Wij voldoen bij de verwerking van deze persoonsgegevens aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving hieraan stelt. Dit betekent onder meer dat:

- Wij via deze privacyverklaring in kaart brengen met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
- Wij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig zijn voor legitieme doeleinden.
- Zowel wij als de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken passende maatregelen nemen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.
- Het te allen tijde mogelijk is om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Herman Schoenen B.V. is verantwoordelijk voor de wijze waarop gegevens worden verwerkt. Middels deze privacyverklaring brengen wij in kaart welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring nauwkeurig te bekijken. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-06-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Op het moment dat u gebruikt maakt van onze webwinkel, beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- IP-adres

Registreren
Bij enkele onderdelen van onze webwinkel dient u zich te registreren. Wij bewaren na registratie de door u gekozen gebruikersnaam met de daaraan gekoppelde gegevens. Dit bevordert het gebruiksgemak voor u als klant en maakt het voor ons mogelijk om contact op te nemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 

Wij zullen uw gebruikersnaam met de daaraan gekoppelde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel zijn wij genoodzaakt persoonsgegevens aan de daarvoor bevoegde autoriteiten over te dragen. 

Toegang online account
Door in te loggen op uw account krijgt u toegang tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken en kunt u deze inzien en wijzigen. 

Afhandelen bestelling
Voor de afhandeling van een bestelling maken wij gebruik van persoonsgegevens. Het kan hiervoor nodig zijn deze persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Meer informatie hierover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Buiten de informatie die wij op onze website beschikbaar stellen, kunnen wij u tevens op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, diensten en acties. Dit kan per: 

- Post
- E-mail
- Social media 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Deze worden zowel door ons als door Google geplaatst. U herkent dit aan de mededeling die hierover wordt getoond op het moment dat u onze webwinkel bezoekt. Om uw gebruiksgemak te optimaliseren wordt deze mededeling slechts eenmalig getoond bij het eerste bezoek aan onze webwinkel. Door verder gebruik te maken van onze website gaat u hier automatisch mee akkoord.

Uiteraard bent u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er in dit geval wel rekening mee dat dit ten koste gaat van de werking van onze website. 

Met Google hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Desondanks hebben wij geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om te kunnen inzien hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. De afspraken met betrekking tot de omgang met deze data zijn vastgelegd in een bewerkersovereenkomst met Google. Daarnaast hebben wij Google geen toestemming verleend om de verkregen Analytics data te gebruiken voor andere Googlediensten. Binnen Google Analytics worden IP-adressen geanonimiseerd.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en tevens ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Om uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen, kunt u inloggen op account op onze webshop. Om uw persoonsgegevens geheel te verwijderen, vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Dit kan middels onderstaande contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Herman Schoenen B.V.
Hobbemaplein 4
2526 JA Den Haag

info@hermanschoenen.nl
070 – 380 57 74